Najčešća pitanja

Misija organizacije?

Misija Humanitarne organizacije Srbi za Srbe jeste da kroz svoje projekte i humanitarne aktivnosti utiče na svest srpskog naroda, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijeg društva za buduće naraštaje.

Zašto Srbi za Srbe?

Želimo da kroz humanitarni rad i društvenu pomoć ugroženim porodicama izgradimo urušeno poverenje srpskog naroda u zajedništvo i bratoljublje.

Kome pomažemo?

Pomažemo srpskim porodicama koje žive na Balkanu u lošim materijalnim uslovima i imaju četvoro ili više dece.

Kako definišemo lošu materijalnu situaciju?

Pod lošom matrijalnom situacijom smatramo izostanak jednog ili više osnovnih uslova neophodnih za život: hrana, odeća, obuća, pokućstvo, oruđe za rad, kupatilo i bezbedan prostor za stanovanje.

Zašto pomažemo?

Smatramo da je potreba svakog čoveka da pomogne drugom u nevolji. Pomoć je ne samo velika ljudska vrlina već i hrišćanska dužnost. Usmeravanjem naše pomoći na mnogočlane porodice utičemo direktno na njihovo osamostaljivanje od socijalno-zavisnih programa države, a indirektno na povećavanje nataliteta Srba gde god oni živeli.

Kako pomažemo?

Naša pomoć se sastoji pre svega u eliminaciji uzroka koji su doveli do siromaštva porodica. Naš rad bi se usmerio da te uzroke najpre utvrdimo, pre nego što temeljno pomognemo određenu porodicu.

Naše aktivnosti se sastoje iz više segmenata:

– utvrđivanje konkretnih razloga siromaštva porodice
– pripremu izrade projekta pomoći u saradnji sa porodicom
– utvrditi rezultate uspeha zacrtanog cilja u određenom vremenskom periodu

Koji je cilj naše pomoći?

Cilj naše pomoći je da ugroženim porodicama, otuđenim od ostatka društva, omogućimo uslove da žive i pošteno izdržavaju porodicu od svog rada u budućnosti. Smatramo da institucija domaćinstva ima dugu tradiciju u srpskom narodu, koju je period komunizma, a za njim i kapitalizma uništio i sveo veći deo srpskog naroda na zavisnike od socijalnog sistema i milosti države i pojedinaca. Takođe, poslednji ratovi i progoni srpskog naroda su uticali da mnoge porodice nasilno izgube sve što su godinama brižljivo stvarale na svojim ognjištima.

Krajnji ciljevi naše pomoći:

– porodica je spremna da samu sebe izdržava i samostalno podmiruje svoje račune
– njihova deca su ohrabrena za školovanjem i stvaranjem sopstvene porodice
– naši donatori su zadovoljni aktivnostima i spremni su da pomognu druge porodice
– mi smo zadovoljni rezultatima projekata
– porodica je spremna da u budućnosti postane naš donator i pomogne drugim porodicama (iako je ovo nerealno izgledalo pri osnivanju organizacije, danas već imamo nekoliko takvih primera)

Ko nam je potreban u organizaciji?

– Potrebni su nam članovi/donatori koji će obezbediti finansijsku stabilnost kroz finansiranje konkretnih projekata, akcija i daljeg rada organizacije. Donatori se mogu priključiti aktivnostima unutar organizacije radi što boljeg koordinisanja na realizaciji predviđenih ciljeva.

– Potrebni su nam volonteri koji su spremni da deo svog slobodnog vremena iskoriste za rad pri samoj organizaciji. Aktivnosti volontera i njihovi zadaci bi se precizno utvrdili u zavisnosti od potreba i mogućnosti njih lično i organizacije. Iz tog kruga volontera bi se kasnije pripremali novi lideri.

– Naglašavamo da rad organizacije neće i ne sme biti korišten u bilo čije individualne, političke ili ideološke svrhe. Naša vera i ljubav prema deci slabijeg imovnog stanja izričito zabranjuje bilo kakve podele. Negujemo hristoljublje, bratoljublje i slogu, što smo u prethodnim godinama dokazali ostvarivim.

Da li pomažete porodice sa manjim broje dece?

Kad smo krenuli u pravljenje organizacije, glavni motiv nam je bila borba protiv bele kuge koja je zahvatila naš narod. Iz tog razloga smo odlučili da sredstva koja skupimo koristimo za nabavku pomoći porodicama sa velikim brojem dece, koje čine prave dragulje našeg naroda. Svesni smo siromaštva kog ima na sve strane i da je pomoć neophodna i drugim ugroženim kategorijama poput bolesnih, ometenih u razvoju, starih, porodica sa jednim, dva ili tri deteta, ali nismo u mogućnosti da izađemo u susret svima usled, još uvek, veoma skromnih sredstava kojim raspolažemo.

Da li neko van organizacije može da pođe sa vama u posetu nekoj porodici?

Naravno. Svi ljudi koji osećaju potrebu da lično obiđu neku porodicu mogu da nas kontaktiraju, pa ćemo se oko svega dogovoriti.

Ko stoji iza vas?

Iza nas ne stoji nijedna stranka, politička organizacija ili institucija. Našu organizaciju su pokrenuli mladi i obrazovani ljudi, koji su najpre udarili zdrave temelje, a zatim krenuli da ređaju ciglu po ciglu. Organizacija postoji od kraja 2005. godine i od tada mi gradimo jednu plemenitu priču isključivo zasnovanu na poštenom, strpljivom i istrajnom radu. Iza nas stoje samo naši donatori iz svih zemalja na svetu u kojima ima Srba.

Da li sav novac od donacija odlazi za pomoć porodicama?

Od samog početka svog rada 2005. godine, organizacija je obezbeđivala direktnu pomoć porodicama kroz prikupljene donacije ali i neizostavne administrativne troškove koje prate proces prikupljanja i dostave potrebe pomoći porodicama. Na početku našeg rada, zbog malog obima sprovednih akcija pomoći administrativni troškovi su bili mali, a kako je organizacija godinama rasla i širila se na brojne države i kontinente, tako su se administrativni troškovi povećavali. Svaki realizovan projekat pomoći porodicama prate transportni troškovi, bankarske provizije, troškovi telekomunikacija, kao i troškovi zaposlenih predstavnika organizacije koji sprovode akcije na samom terenu. Takođe, troškovi izrade finansijskog izveštaja za poresku inspekciju, održavanje sajta i drugi administrativni troškovi su neophodni u svakodnevnom nesmetanom funkcionisanju rada organizacije i pomoći porodicama.

Da li vi pomažete isključivo Srbe?

Ideja „SRBI ZA SRBE” nastala je kao način povezivanja Srba u rasejanju i Srba u matici. Mi smo spona između ljudi koji žele da pomognu i onih kojima je ta pomoć najpotrebnija. Naš cilj je buđenje solidarnosti i sabornosti unutar srpskog naroda. Samim tim se trudimo da moralno i materijalno podržimo ugrožene srpske porodice, ma gde one živele. To ne znači da smo apsolutno imuni na probleme i drugih naroda, ali kao i svaki pravi domaćin prvo se trudimo da rešimo probleme u svojoj kući. Tako funckionišu svi ozbiljni narodi, tako da i mi poučeni tim iskustvima kao organizacija pomažemo srpske porodice, za šta i dobijamo sredstva od donatora, dok je svako od nas kao pojedinac slobodan da, rukovođen hrišćanskim načelima milosrđa, pomogne i svima drugima kojima je pomoć neophodna.

Koliko je potrebno minimalno uplatiti?

Ne postoji minimalna donacija. Svi su pozvani da doniraju prema svojim materijalnim mogućnostima. Neko će da donira 100 dinara, neko 1.000, neko 50 evra. Nije ni cilj da aktivnosti organizacije zavise od malog broja ljudi koji će izdvajati poveća finansijska sredstva, nego je upravo cilj da se upostavi sistem koji će činiti veliki broj ljudi koji skromnim, ali redovnim, mesečnim uplatama omogućavaju da se pomogne što veći broj višedetnih porodica. Taj put jeste težak, dugotrajan i iziskuje veliko strpljenje, ali ga smatramo jedinim ispravnim i započeli smo ga 2005. godine. Danas imamo svakog meseca preko 500 donacija. Hoćemo da sutra imamo i 1.000 donacija mesečno. Zdrave temelje smo udarili, sada ređamo ciglu po ciglu.

Postoje li garancije da neko neće zloupotrebiti novac?

Ne verujemo u datu reč. Do sada je bilo mnogo humanitarnih projekata i mnogo proneveravanja tog novca. Verujemo isključivo u dugotrajno građenje poverenja na dva jedina moguća načina – konstantnim radom i potpunom transparentnošću. To su i stubovi naše organizacije. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe je možda i jedina srpska organizacija koja potpuno javno prezentuje svoje finansijsko poslovanje. Stanje na računima svaki posetilac našeg sajta može da vidi u svakom trenutku. Imena svih donatora se objavljuju na sajtu, kao i veličina donacije. Svaki utrošen dinar od donacija je potkrepljen računima koji se nalaze skenirani na sajtu, a svaku našu akciju prati i detaljan izveštaj sa slikama. Takođe, potpuno smo dostupni i otvoreni za sve ljude koji žele da se upoznaju sa nama ili da krenu sa nama neku od akcija. Na ovaj način mi nismo napravili organizaciju koja će funkcionisati godinu ili dve, već organizaciju koja će predano da radi i u narednim decenijama.

Na koji način pomažemo kupovinom stvari iz SZS prodavnice?

Svi koji se odluče da pored donacija kupuju proizvode iz naše prodavnice pružaju podršku radu i jačanju same organizacije, a zauzvrat dobijaju željeni proizvod. U pitanju je veoma važan segment u funkcionisanju organizacije jer se na taj način pokrivaju brojni administrativni troškovi koji su deo svih velikih organizacija, a posebno organizacije Srbi za Srbe zbog svoje specifičnosti i uslova u kojim radi.

Kompletan prihod od prodaje stvari ide u Projekat za razvoj i jačanje organizacije koji je formiran sa rastom organizacije. Projekat za razvoj i jačanje organizacije prevashodno ima za cilj smanjivanje postojećih troškova organizacije. Želja svih članova je bila da kroz taj projekat izdvajaju sredstva za stvari za koje ne bi opterećivali glavne račune organizacije putem kojih stižu donacije i odakle se pomažu porodice, a neophodne su za funkcionisanje svake ozbiljne organizacije.

Sredstva u Projektu za razvoj i jačanje organizacije prikupljaju se kroz priloge članova organizacije u dijaspori i matici i prodaju stvari iz SZS prodavnice. Ovo su neke od stvari koje se pokrivaju kroz Projekat za razvoj i jačanje organizacije:

– proizvodnja i distribucija proizvoda iz prodavnice,
– nabavka, servisiranje i održavanje vozila koja se koriste za potrebe organizacije,
– sitni putni troškovi,
– troškovi kancelarija i lokala u Srbiji i Republici Srpskoj,
– nabavka kompjutera, foto opreme, promotivnog i kancelarijskog materijala za potrebe organizacije,
– troškovi proslavljanja slave organizacije,
– prilozi manastirima koje posećujemo i koji nam ukazuju gostoprimstvo,
– pokloni za slave organizacija i manastira koje posećujemo,
– putovanje na Kosovo i Metohiju i večera u znak zahvalnosti svim volonterima u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i svetu,
– pomoć članovima organizacije i članovima njihovih porodica u slučaju težih bolesti,
– pomoć članovima organizacije iz područja u kojima je srpski narod diskriminisan u slučaju da zbog aktivizma u organizaciji ugroze sebe i svoju porodicu na bilo koji način,
– iznenadni i hitni troškovi u slučaju vanrednih situacija.

Šta imate vi od toga?

Veliku duhovnu korist. Veliki je utisak za čoveka kada poseti siromašnu porodicu koja je zahvalna na samoj toj poseti, na samoj činjenici da ih je neko posetio. Da neko „iz daleka” misli na njih. Snažno na čoveka utiče i činjenica da ste nekoj porodici pomogli da stane na noge, da postane samostalna, da ste joj omogućili da radi i izrdžava se. Ukratko, izvući dečiji osmeh veće je zadovoljstvo od bilo kakve materijalne koristi. Takođe, kroz organizaciju obišli smo ogroman broj prelepih srpskih sela, naselja, gradova širom Balkana. Redovno posećujemo pravoslavne svetinje i brojne znamenitosti od nacionalnog značaja. I na samom kraju, kroz aktivizam u Humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe stekli smo prijatelje za ceo život.