Ćirilica

Овде укуцајте текст на латиници ili ћирилици

Prevedi tekst sa latinice na ćirilicu i obrnuto.

Ukoliko ne možete da kucate proširena latinična slova, možete da pišete sledeće:

  • c* kao ć => ć
  • c** kao č => č
  • s* kao š => š
  • z* kao ž => ž
  • dj kao đ => đ
  • dz* kao dž => x

Znači kad se radi o jednoj crtici na slovu stavljate jednu zvezdicu * a ako je crtica dupla onda stavljate dve zvezdice **

Primer: C**ic**a Draz**o => Čiča Dražo