Najčešća pitanja

Misija organizacije?

Misija Humanitarne organizacije Srbi za Srbe jeste da kroz svoje projekte i humanitarne aktivnosti utiče na svest srpskog naroda, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijeg društva za buduće naraštaje.

Zašto Srbi za Srbe?

Želimo da kroz humanitarni rad i društvenu pomoć ugroženim porodicama izgradimo urušenu veru srpskog naroda u zajedništvo i bratoljublje.

Kome pomažemo?

Pomažemo socijalno ugroženim porodicama sa četvoro i više dece širom Balkana. U poslednje vreme izlazimo u susret i porodicama s troje dece ukoliko je u pitanju samohrani roditelj ili neka posebno teška situacija. Što se tiče Kosova i Metohije, Krajine, Federacije Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Preševa, Bujanovca, Medveđe i delova Raške oblasti, odnosno krajeva gde je ugrožen opstanak srpskog naroda, pomažemo i porodicama sa manjim brojem dece.

Kako definišemo lošu materijalnu situaciju?

Pod lošom materijalnom situacijom smatramo izostanak jednog ili više osnovnih uslova neophodnih za život poput hrane, odeće, obuće, pokućstva, oruđa za rad, kupatila, kuće, bezbednosti. Trudimo se i da pomognemo vrednim višečlanim porodicama kojima malo fali da stanu na noge i da sutra i one budu u prilici da pomažu drugima.

Zašto pomažemo?

Smatramo da je potreba svakog čoveka da pomogne drugom u nevolji. Pomoć je ne samo velika ljudska vrlina, već i hrišćanska dužnost. Usmeravanjem naše pomoći na mnogočlane porodice utičemo direktno na njihovo osamostaljivanje od socijalno-zavisnih programa države, a indirektno i na povećavanje nataliteta Srba gde god oni živeli. Pomažući drugima, zapravo pomažemo i sebi.

Kako pomažemo?

Naša pomoć se sastoji, kada god je to moguće, pre svega u eliminaciji uzroka koji su doveli do siromaštva porodica. Pomoć se ogleda u životinjama za uzgoj, plastenicima, poljoprivrednoj mehanizaciji, mašinama za rad, pokućstvu, građevinskom materijalu, izgradnji, kupovini, dogradnji i sanaciji kuća itd. Naše aktivnosti se sastoje iz više segmenata:

 • poseta porodici i utvrđivanje konkretnih razloga siromaštva porodice,
 • izrada projekta pomoći u saradnji sa porodicom,
 • objavljivanje izveštaja o poseti na sajtu i društvenim mrežama organizacije,
 • prikupljanje donacija,
 • realizacija pomoći,
 • objavljivanje izveštaja o realizovanoj akciji na sajtu i društvenim mrežama organizacije,
 • Evaluacija održivosti, učinkovitosti i efikasnosti realizovane akcije..

Koji je cilj naše pomoći?

Cilj naše pomoći je da ugroženim porodicama, najčešće otuđenim od ostatka društva, omogućimo uslove da žive i pošteno izdržavaju porodicu od svog rada. Smatramo da institucija domaćinstva ima dugu tradiciju u srpskom narodu koja je poslednjih decenija narušena, pa je dobar deo srpskog naroda danas sveden na zavisnike od socijalnog sistema i milosti države i pojedinaca. Takođe, poslednji ratovi i progoni našeg naroda uticali su da mnoge porodice nasilno izgube sve ono što su godinama brižljivo stvarali na svojim ognjištima.

Krajnji ciljevi naše pomoći:

 • porodica je spremna da samu sebe izdržava i samostalno podmiruje svoje račune,
 • deca su ohrabrena za školovanje i stvaranje sopstvenih porodica,
 • članovi i donatori organizacije su zadovoljni aktivnostima i spremni da pomognu druge porodice,
 • porodica je spremna da u budućnosti pomogne drugima.

Ko nam je potreban u organizaciji?

 • potrebni su nam donatori koji će obezbediti finansijsku stabilnost kroz finansiranje konkretnih projekata, akcija i daljeg rada organizacije,
 • potrebni su nam volonteri koji su spremni da deo svog slobodnog vremena, energije i sredstava iskoriste za sprovođenje aktivnosti organizacije.

Naglašavamo da rad organizacije neće i ne sme biti korišten u bilo čije individualne, političke ili ideološke svrhe. Naša vera i ljubav prema deci slabijeg imovnog stanja izričito zabranjuje bilo kakve podele. Negujemo hristoljublje, bratoljublje i slogu, što smo u prethodnim godinama dokazali ostvarivim.

Da li pomažete porodice sa manjim broje dece, bolesnima i starima?

Glavni motiv pri formiranju organizacije bio je borba protiv bele kuge koja je zahvatila naš narod. Zbog toga smo odlučili da sredstva koja budemo prikupljali koristimo za pružanje pomoći porodicama sa velikim brojem dece, koje čine prave dragulje srpskog naroda. Svesni smo ogromnih razmera siromaštva i da je pomoć neophodna i drugim ugroženim kategorijama poput bolesnih, osoba sa invaliditetom, starih, porodica sa manjim brojem dece. Ipak, usled vrlo ograničenih sredstava, ne uspevamo ni našu ciljnu grupu da „pokrijemoˮ, pa smo prinuđeni da na ogroman broj molbi koje nam svakodnevno stižu odgovorimo negativno. Samo trenutno imamo preko 700 višečlanih porodica na čekanju. Iz tih razloga nismo za sada u prilici da proširujemo delokrug rada, iako smo to činili već par puta od nastanka organizacije. Daće Bog da vremenom, kako bude stizalo više donacija, počnemo da pomažemo i širi krug ljudi. Za sada mnogima indirektno pomognemo najpre time što ih saslušamo, a zatim i slanjem predloga kome još da se obrate za pomoć, slanjem spiska svih fondacija za koje smo čuli i širenjem njihovog apela uz poziv ljudima direktno da se uključe.

Zašto su rađali toliko dece kad ne mogu da ih izdržavaju?

Svaka porodica je priča za sebe. Ne mogu se sve višečlane porodice staviti u jedan koš i osuditi. Živimo na prostorima gde se sve može okrenuti preko noći, pa su tako i mnoge porodice živele u normalnim uslovima, a onda su se spletom raznih okolnosti (gubitak posla, bolest, ratovi, gubitak života itd.) našli u situaciji da im je potrebna pomoć. Naše nije da sudimo bilo kome, nego da shodno svojim mogućnostima pomognemo prevashodno zbog dece.

Da li prikupljate garderobu, namirnice i nameštaj?

Naša organizacija ne prikuplja robne donacije jer nemamo magacin gde bismo mogli da odložimo veće količine, a iskreno i u manjku smo s vremenom usled redovnih aktivnosti da bismo se i tome ozbiljno posvetili. Ranije smo imali dosta loših iskustava u vezi s tim i shvatili smo da je u pitanju izuzetno zahtevan posao za koji trenutno nemamo dovoljno kapaciteta.

Ko želi na taj način da donira može možda odabrati neku od porodica sa našeg sajta koje smo obilazili u prethodnom periodu, pa da im direktno pošalje/dopremi. A mogu se kontaktirati i Versko Dobrotvorno Starateljstvo, stolar Mile ili Frankfurtske Vesti u vezi te vrste pomoći.

Da li neko van organizacije može da pođe sa vama u posetu nekoj porodici?

U posetu porodicama uglavnom idu članovi organizacije i donatori koji izraze takvu želju. Svi ostali koji osećaju potrebu lično da obiđu neku porodicu mogu dobiti od nas njihov kontakt telefon, a mogu je i s nama obići ako uspemo da se uskladimo.

Ko stoji iza vas?

Iza nas ne stoji nijedna stranka, politička organizacija, državna institucija, ambasada, međunarodna organizacija ili korporacija. Organizaciju su pokrenuli mladi, obrazovani, energični i porodični ljudi koji su celoj priči udarili zdrave temelje, a zatim krenuli da ređaju ciglu po ciglu. Od 2005. godine gradimo jednu plemenitu priču zasnovanu isključivo na poštenom, strpljivom i istrajnom radu. Iza nas stoji prevashodno ogroman broj pojedinačnih donatora iz celog sveta što nam omogućava da delujemo u potpunosti slobodno.

Da li sav novac od donacija odlazi za pomoć porodicama?

Od samog nastanka 2005. godine, organizacija obezbeđuje direktnu pomoć porodicama kroz prikupljene donacije, ali i kroz neizostavne administrativne troškove koji prate proces prikupljanja i dostave pomoći. Transparentnost ne podrazumeva da troškovi ne postoje, već da se svi oni troškovi koji se pokrivaju od donacija jasno i javno prikazuju. Na početku našeg rada, zbog malog obima sprovedenih akcija administrativni troškovi su bili mali, a kako je organizacija godinama rasla i širila se na brojne države i kontinente, tako su se ti troškovi uvećavali. Svaki organizovan događaj i realizovan projekat pomoći porodicama prate transportni, marketinški i drugi troškovi, kao i troškovi zaposlenih predstavnika organizacija koji brinu o sprovođenju svih akcija. Svi ti administrativni troškovi neophodni su u funkcionisanju svake velike organizacije zarad nesmetanog prikupljanja donacija, pružanja transparentnosti, realizacije akcija i rasta organizacije. Ono što je posebno ohrabrujuće je što se svaki uložen dinar u humanitarnom radu, pod uslovom da se radi ozbiljno i dugoročno, vraća bar desetostruko. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe sve svoje troškove koji se pokrivaju od donacija prikazuje kroz eksel tabelu protoka novca, skenirane račune, mesečne i godišnje izveštaje i, naravno, pravdajući sredstva pred nadležnim organima svih deset zemalja u kojima smo registrovani.

Koliko vas ima u organizaciji?

Pored deset ogranaka u svetu, organizaciju Srbi za Srbe danas čini više stotina volontera, devet zaposlenih osoba u Srbiji, dve zaposlene osobe u Republici Srpskoj i preko 20.000 donatora. Sa postepenom profesionalizacijom započeto je 2013. godine usled neprestanog uvećanja obima posla i želje članova organizacije da se rad organizacije podigne na viši nivo u cilju prikupljanja više donacija i pružanja pomoći većem broju porodica.

Da li samo Srbi mogu da pomognu?

Naravno da ne. Od samog nastanka organizacije u akcijama učestvuju brojni prijatelji našeg naroda.

Da li vi pomažete isključivo Srbe?

Ideja „Srbi za Srbeˮ nastala je kao želja Srba u rasejanju da pomognu svojim ugroženim sunarodnicima na Balkanu. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, kao materijalizacija te ideje, postala je spona između ljudi koji žele da pomognu i onih kojima je ta pomoć najpotrebnija. Naš cilj je prevashodno buđenje solidarnosti, bratoljublja i sabornosti unutar srpskog naroda, ma gde on živeo. Kao svaki pravi domaćin trudimo se da rešavamo probleme najpre unutar svoje kuće, po ugledu i na druge narode u svetu i okruženju. Naravno, mnogi od nas, rukovođeni hrišćanskim načelima milosrđa, učestvuju i u raznim drugim akcijama, a postoji i niz primera da smo kao organizacija pomogli i porodicama koje ne pripadaju srpskom narodu. Realnost je, nažalost, da su u nekim krajevima mnoge porodice socio-ekonomski i bezbednosno ugrožene baš zato što pripadaju srpskom narodu, pa one predstavljaju poseban fokus delovanja naše organizacije.

Koliko je potrebno minimalno uplatiti?

Ne postoji minimalna donacija. Svi su pozvani da doniraju prema svojim materijalnim mogućnostima. Neko će donirati 100, neko 1.000 dinara, neko 50, 100 ili 200 evra. Naš cilj nije da aktivnosti organizacije zavise od malog broja ljudi koji će izdvajati poveća finansijska sredstva, nego upravo da se uspostavi sistem koji će činiti veliki broj ljudi koji skromnim, ali redovnim, uplatama omogućavaju da se pomogne što veći broj porodica. Taj put jeste težak, dugotrajan i iziskuje veliko strpljenje, ali ga smatramo jedinim ispravnim i započeli smo ga još 2005. godine. Danas okupljamo po nekoliko hiljada donatora mesečno koji ugrađuju sebe u ovu ideju, a cilj je da jednog dana dođemo do nivoa da nas ima na desetine i stotine hiljada svakog meseca.

Postoje li garancije da neko neće zloupotrebiti novac?

Do sada je bilo mnogo sumnjivih humanitarnih projekata i proneveravanja novca. LJudi koji su spremni da manipulišu poverenjem dobrih ljudi postoje i danas. Mi, stoga, nikoga ne pozivamo da nam veruje na datu reč. Verujemo isključivo u dugotrajnu izgradnju poverenja na dva jedina moguća načina – konstantnim radom i potpunom transparentnošću. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe je možda i jedina srpska organizacija koja potpuno javno prezentuje svoje finansijsko poslovanje, kako u pogledu prikupljenih sredstava, tako i u pogledu utrošenih sredstava, iako to sada već iziskuje dosta vremena i energije. To su mehanizmi putem kojih se može kontrolisati naš rad. Na ovaj način nismo napravili organizaciju koja će funkcionisati godinu ili dve, već organizaciju koja će predano da radi i u narednim decenijama.

Možete li da dokažete vašu transparentnost?

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe kroz nekoliko koraka pruža potpunu transparentnost, odnosno svoj rad stavlja na javni uvid i kontrolu svima:

 1. Na glavnoj stranici sajta se uvek nalazi trenutno stanje na računima svih deset ogranaka organizacije.
 2. Imena svih donatora i iznosi donacija se nekoliko puta nedeljno ažuriraju. Svi donatori od nastanka organizacije do danas se mogu naći ovde.
 3. Nakon odrađenih akcija objavljuju se izveštaji sa detaljnim opisom situacije u kojoj porodica živi, fotografijama uručene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Na ovaj način je do sada pomognuto preko 2.300 porodica koje se mogu naći poređane po zemljama u padajućem meniju „Pomogli smoˮ.
 4. Kompletna dokumentacija organizacije (računi, potvrde itd.) može se naći ovde.
 5. Nekoliko puta nedeljno ažurira se Eksel tabela protoka novca kroz koju su prikazane sve finansijske transakcije organizacije. To je verovatno i najvažnija stavka transparentnog poslovanja. Ovde možete pogledati kako to izgleda za 2019. godinu, a ovde kako za 2018. godinu.
 6. Izrađuju se mesečni i godišnji izveštaji u sklopu kojih se nalaze i finansijski izveštaji. Sve ih možete pogledati ovde.

Na koji način pomažemo kupovinom stvari iz SZS prodavnice?

Svi koji se odluče da pored donacija kupuju proizvode iz naše prodavnice pružaju podršku radu i jačanju same organizacije, a zauzvrat dobijaju željeni proizvod. U pitanju je veoma važan segment u funkcionisanju organizacije jer se na taj način pokrivaju brojni administrativni troškovi koji su deo svih velikih organizacija, a posebno organizacije Srbi za Srbe zbog svoje specifičnosti i uslova u kojima radi.

Kompletan prihod od prodaje stvari ide u Projekat za razvoj i jačanje organizacije. Projekat za razvoj i jačanje organizacije prevashodno ima za cilj smanjivanje postojećih troškova organizacije. Želja svih članova je bila da kroz taj projekat izdvajaju sredstva za stvari za koje ne bi opterećivali glavne račune organizacije putem kojih stižu donacije i odakle se pomažu porodice, a neophodne su za funkcionisanje svake ozbiljne organizacije.

Sredstva u Projektu za razvoj i jačanje organizacije prikupljaju se kroz priloge članova organizacije u dijaspori i matici i prodaju stvari iz SZS prodavnice. Ovo su neke od stvari koje se pokrivaju kroz Projekat za razvoj i jačanje organizacije:

 • proizvodnja i distribucija proizvoda iz prodavnice,
 • nabavka, servisiranje i održavanje vozila koja se koriste za potrebe organizacije,
 • sitni putni troškovi,
 • troškovi kancelarija i lokala u Srbiji i Republici Srpskoj,
 • nabavka kompjutera, foto opreme, promotivnog i kancelarijskog materijala za potrebe organizacije,
 • troškovi proslavljanja slave organizacije,
 • prilozi manastirima koje posećujemo i koji nam ukazuju gostoprimstvo,
 • pokloni za slave organizacija i manastira koje posećujemo,
 • putovanje na Kosovo i Metohiju i večera u znak zahvalnosti svim volonterima u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i svetu,
 • pomoć članovima organizacije i članovima njihovih porodica u slučaju težih bolesti,
 • povremeno učešće u humanitarnim akcijama koje ne realizuje organizacija Srbi za Srbe,
 • pomoć članovima organizacije iz područja u kojima je srpski narod diskriminisan u slučaju da zbog aktivizma u organizaciji ugroze sebe i svoju porodicu na bilo koji način,
 • iznenadni i hitni troškovi u slučaju vanrednih situacija,
 • deo novca se uplaćuje kroz razne događaje kao donacija na račun organizacije.

Šta imate vi od toga?

Veliku duhovnu korist i osećaj ispunjenosti zbog učestvovanja u ovakvoj plemenitoj misiji. Veliki je utisak za čoveka kada poseti siromašnu porodicu koja je zahvalna na samoj činjenici da ih je neko posetio. Da neko „iz dalekaˮ misli na njih. Snažno na čoveka utiče i činjenica da ste nekoj porodici pomogli da stane na noge i postane samostalna. Ukratko, izvući dečiji osmeh veće je zadovoljstvo od bilo kakve materijalne koristi. Takođe, kroz organizaciju obišli smo ogroman broj prelepih srpskih sela, naselja i gradova širom Balkana. Redovno posećujemo pravoslavne svetinje i znamenitosti od nacionalnog značaja. I na samom kraju, kroz aktivizam u Humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe stekli smo prijatelje za ceo život.